Kvantitativní stanovení obsahu azbestu

Aktinolit

Centrum hygienických laboratoří jako první laboratoř v České republice zavedla a akreditovala metodu kvantitativní stanovení azbestu v nerostných surovinách dle německého postupu BGIA No. 7487. Metoda je přednostně určena pro vyhodnocení hmotnostního podílu azbestu v kamenivu a dalších minerálních materiálech.

Kontaktní osoba:

Ing. Karel Lach, CSc.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
T: +420 596 200 438
M: +420 604 203 768
e-mail: karel.lach@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz