Národní referenční laboratoř pro legionely

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1393
Vedoucí : RNDr. Vladimír Drašar
Tel.: 517 333 401
Fax : 517 347 288
E-mail : vdrasar@infos.cz, vladimir.drasar@zuova.cz

NRL pro legionely je specializované akreditované pracoviště pro komplexní řešení problematiky těchto mikrobů. Zajišťuje následující :

1. Klinická mikrobiologie.

 • kultivace respiračních sekretů a jakéhokoliv dalšího materiálu na legionely - minimální doba pro hlášení výsledku jsou 3 dny
 • průkaz sekrece močového antigenu legionel. Test je pozitivní 4-5 den po vzniku onemocnění. Trvá 3 hodiny. Je validován pro L.pneumophila sg.1. Dokáže odhalit i další serologické skupiny ( 5,6,8,10, 12 )
 • průkaz protilátek v séru. Test je pozitivní asi u 80 % pacientů. Pro včasnou diagnostiku je třeba spoléhat na první dva. Vzestup protilátek může trvat až 3 týdny.
 • identifikaci a typizaci izolovaných kmenů. Laboratoř má k dispozici séra pro všechny známé druhy a serologické skupiny legionel.
 • poskytuje konzultace klinickým pracovištím.

PCR metodiky u legionel zatím představují jen asi 1%. Tato reakce vyžaduje kvalitní systém jakosti práce s validací. Některé tělní tekutiny mohou obsahovat inhibiční látky. PCR výsledky se přijímají pouze od laboratoří, které mají tuto metodu akreditovánu.

2. Epidemiologie

 • šetření všech legionelóz ( ambulantních, nosokomiálních, profesionálních a cestovních ).
 • výhradní šetření clusterů a epidemií se zdrojem v hotelích. Vyřizuje agendu směrem na centrálu EWGLINET ve Stockholmu.
 • posuzování a hodnocení zdravotních rizik legionel ve zdravotnických zařízeních.

3. Ostatní oblasti.

 • NRL vyšetřuje všechny druhy vod, půdy i stěrů na legionely ( vodovodní, technologické, z chladících věží, jezer, potoků apod.)
 • provádí analýzy a hodnocení rizik na legionely velkých budov, výrobních technologií, chladících věží , lázeňských provozů , bazénů a whirlpoolů apod.). S posouzením podle české a zahraniční ( EU) legislativy.
 • vydává laboratorní protokoly a expertní posudky v českém a anglickém jazyce.
 • může navrhnout zavedení risk assessmentu podle EU Guidelines, July 2003.
 • funguje jako školící pracoviště.

4. Legislativa, mezinárodní spolupráce.

 • Vedoucí NRL je členem expertní skupiny pro legionely WHO, členem řídící skupiny pro legionelovou surveillace EWGLINET, zástupcem ČR s Evropské komisi pro legionelové infekce EWGLI.
 • NRL je spoluautorem EU Guidelines for Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires´ Disease. Rovněž tak WHO legislativy pro legionely.
 • NRL má k dispozici veškeré světové technické manuály, směrnice a legislativu pro prevenci legionelóz.
 • Spolupracuje se všemi významnými NRL ( Atlanta, Londýn, Drážďany, Lyon,Adelaide)

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8