Laboratoř testování virucidního účinku

 • Jsme zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025.
 • V laboratoři provádíme testování dezinfekčních přípravků dle ČSN EN 14476:2014 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1).
 • Vyšetření standardně provádíme na následujících virových kmenech:
  1. Neobalený RNA virus:
   Poliovirus typ 1, LSc-2ab
   Murine norovirus, kmen S99
  2. Neobalená DNA virus
   Adenovirus typ 5, kmen Adenoid 75
  3. Obalený DNA virus:
   Vaccinia virus, kmen Elstree
  4. Obalený RNA virus
   Bovine viral diarrhea virus (BVDV), kmen NADL
 • V rámci laboratoře provádíme konzultace k vyšetření účinnosti dezinfekčních přípravků, vhodných testovaných agens
 • Provádíme orientační testy nových výrobků
 • V současné době pracujeme na rozšíření testovaných virových kmenů o kmeny:
  Murine parvovirus, kmen Crawford
  Human rotavirus, kmen Wa
  SV-40, kmen 777
  Bovine enterovirus 1, kmen  LCR-4 – stanovení virucidního účinku přípravků pro oblast veterinární dle ČSN EN 14675
  Bovine parvovirus, kmen Haden

Požadavky na stanovení virucidního účinku

Podmínky zkoušky Hygienické drhnutí a mytí rukou Dezinfekce nástrojů Dezinfekce povrchů Dezinfekce textilií
Minimální spektrum zkušebních organismů Poliovirus
Adenovirus
Murine Norovirus
Omezené spektrum virucidního účinku
Adenovirus
Murine Norovirus
Poliovirus
Adenovirus
Murine Norovirus
když je teplota 40°C nebo vyšší: pouze
Parvovirus
Poliovirus
Adenovirus
Murine Norovirus
Parvovirus
Omezená virucidní účinnost dle doporučení DVV a RKI Vaccinia virus
BVDV
Vaccinia virus
BVDV
Vaccinia virus
BVDV
-
Další Jakýkoliv relevantní zkušební organismus
Zkušební teplota Podle doporučení výrobce, ale při/mezi
  20°C 20°C a 70°C 4°C a 30°C 30°C a 70°C
Kontaktní doba Podle doporučení výrobce
  ale mezi 30 s a 120 s ale ne déle než 60 min ale ne déle než 5 min nebo 60 min ale  ne déle než 20 min
Interferující látka
nízké znečištění
roztok 0,3 g/l bovinního albuminu (hygienické drhnutí rukou) roztok 0,3 g/l bovinního albuminu
a/nebo
roztok 0,3 g/l bovinního albuminu
a/nebo
-
Interferující látka
vyšší znečištění
roztok 0,3 g/l bovinního albuminu + 3 ml/l erytrocytů (hygienické mytí rukou) roztok 0,3 g/l bovinního albuminu + 3 ml/l erytrocytů roztok 0,3 g/l bovinního albuminu + 3 ml/l erytrocytů roztok 0,3 g/l bovinního albuminu + 3 ml/l erytrocytů
Interferující látka dle dopručení DVV a RKI
nízké znečištění
tvrdá voda
a/nebo
tvrdá voda
a/nebo
tvrdá voda
a/nebo
-
Interferující látka dle dopručení DVV a RKI
vyšší znečištění
10% FBS 10% FBS 10% FBS -
Další podmínky nízké nebo vyšší znečištění
jakákoliv relevantní látka
jakákoliv relevantní látka jakákoliv relevantní látka jakákoliv relevantní látka

Laboratory of testing of virucidal activity

 • we are a testing laboratory accredited according to EN ISO/IEC 17025
 • in the laboratory we perform testing of disinfectats according the EN 14476 – Chemical disinfectant – Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in human medicine – Test method and requirements (phase 2, step 1)
 • Testing of disinfectant we standard performed on the following viral strains:
  1. Non-enveloped RNA virus:
   Poliovirus type 1, LSc-2ab
   Murine norovirus, strain S99
  2. Non-enveloped  DNA virus
   Adenovirus type 5, strain Adenoid 75
  3. Enveloped DNA virus:
   Vaccinia virus, strain  Elstree
  4. Enveloped RNA virus
   Bovine viral diarrhea virus (BVDV), strain NADL
 • We provide consultation for testing of disinfectant efficacy, proposal of appropriate test agents
 • we provide screening testing of new products
 • we are currently working on extension of tested viral strains
  Murine parvovirus, strain Crawford
  Human rotavirus, strain  Wa
  SV-40, strain  777
  Bovine enterovirus 1, strain  LCR-4 – evaluation of virucidal activity of disinfectants used in veterinary area according to EN 14675
  Bovine parvovirus, strain Haden

Mgr. Markéta Tietzová
Telefon 596 200 400
Telefon 731 608 193
Adresa elektronické pošty marketa.tietzova@zuova.cz

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8