Urgentní (statimová) vyšetření metodou PCR

Která vyšetření provádíme v urgentním režimu?

  1. Urgentní režim je vázán na konkrétní kombinaci prokazovaného agens a biologického materiálu a je uveden v tabulce „Rozsah PCR vyšetření prováděných v urgentním režimu“.
  2. Požadavky mimo tento rozsah je možno domluvit individuálně na telefonním čísle: 734 369 411 2. Na žádance je nutno uvést „STATIM“. Žádanky bez tohoto označení jsou zpracovány ve standardním režimu. Požadavek o statimové zpracování vzorku je možno dohlásit na telefonním čísle: 734 369 411

Jak rychle vyšetření provedeme?

Pracovní dny

  • Statimové vzorky doručené do 13:00 jsou zpracovány týž den Statimové vzorky doručené mezi 13:00 a 15:00 jsou zpracovány týž den, pokud to umožňují provozní podmínky. Statimové vzorky doručené po 15:00 jsou zpracovány následující den nejpozději do 11:00.

Sobota

  • Statimové vzorky doručené do 13:00 jsou zpracovány týž den, další nutno dohodnout na telefonním čísle: 734 369 411

Neděle

  • Statimové vzorky jsou zpracovávány pouze na základě telefonické objednávky na telefonním čísle: 734 369 411

V závažných případech je možné vždy dohodnout zvláštní režim urgentního vyšetření na telefonním čísle: 734 369 411.


Rozsah PCR vyšetření prováděných v urgentním režimu
Metoda STATIM materiál Metoda STATIM materiál
Neisseria meningitidis DNA likvor HAV RNA krev
Streptococcus pneumoniae DNA likvor HEV RNA krev
Haemophilus influenzae DNA likvor CMV DNA likvor, krev
Listeria monocytogenes DNA likvor HSV1 DNA likvor
Streptococcus agalactiae DNA likvor HSV2 DNA likvor
Escherichia coli DNA likvor EBV DNA krev
Legionella pneumophila DNA BAL, sputum, aspirát VZV DNA likvor
Legionella longbeachae DNA BAL, sputum, aspirát HHV6 DNA likvor, krev
Mycoplasma pneumoniae DNA BAL, sputum, aspirát Parvovirus B19 DNA likvor, krev
Chlamydia pneumoniae DNA BAL, sputum, aspirát BK virus DNA krev, moč
Bordetella pertussis DNA nosohltan JC virus DNA likvor
Bordetella parapertussis DNA nosohltan Influenza A RNA nosohltan, DCD
Leptospira sp. DNA krev, moč Influenza B RNA nosohltan, DCD
Clostridium difficile - toxin A,B stolice Parainfluenza RNA nosohltan, DCD
 
Toxoplasma gondii DNA krev, plodová v., likvor RSV RNA nosohltan, DCD
 
Pneumocystis jirovecii DNA BAL, sputum, aspirát Metapneumovirus RNA nosohltan, DCD
Mukormycety DNA BAL, sputum, aspirát Rhinovirus RNA nosohltan, DCD
Aspergillus fumigatus DNA BAL, sputum, aspirát Adenovirus DNA nosohltan, DCD
 
West Nile virus RNA krev, likvor, moč Bocavirus DNA nosohltan, DCD
Chikungunya virus RNA krev, likvor Coronavirus 229E RNA nosohltan, DCD
Dengue virus RNA krev, likvor Coronavirus NL63 RNA nosohltan, DCD
Yellow fever virus RNA krev, likvor Coronavirus OC43 RNA nosohltan, DCD
Zika virus RNA krev, likvor, moč Coronavirus HKU1 RNA nosohltan, DCD
Parotitis RNA likvor, výtěr z úst SARS-CoV-2 RNA nosohltan, DCD
Morbilli v. RNA nosohltan, moč Enterovirus RNA likvor

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz