Ústí nad Orlicí

Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí

Měření faktorů prostředí

Ing. David Kresl, odborný pracovník
Tel. :  724 335 329
E-mail: david.kresl@zuova.cz

Národní referenční laboratoř pro komunální hluk

Ing. Tomáš Hellmuth, CSc., vedoucí NRL
Tel.: 602 487 417
E-mail: tomas.hellmuth@zuova.cz

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8