RNDr. Karel Koudela, CSc.

vedoucí oddělení
Centrum klinických laboratoří
oddělení genetické toxikologie
www.zuova.cz

Mobil:
Tel:
734 526 909
541 421 230

Vyhledávání pracovníků

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8