Sérologický přehled 2013

Víceúčelový sérologický přehled protilátek poskytuje informace o imunitním stavu obyvatelstva a ověřuje účinnost celoplošných očkování. V ČR se opakuje v určitých intervalech již od roku 1960 a je tím ve světě jedinečný.

Z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je v současnosti prováděn „Víceúčelový sérologický přehled protilátek“ proti vybraným infekcím, proti kterým se v naší zemi očkuje: spalničky, příušnice, virová hepatitida B a dávivý kašel.

Cílem je zjistit aktuální stupeň ochrany populace proti výše uvedeným infekcím a určit strategii celostátního očkování pro MZ ČR.

Za tímto účelem bude proveden odběr vzorků krve zdravé populace při dodržení všech bezpečnostních opatření v souladu s právem na ochranu osobních dat jedince podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Organizací tohoto projektu pověřilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.

Zpracování dat ze SP2013 bylo ukončeno v lednu 2014, následně byla vypracovávána Závěrečná zpráva pro MZ ČR. MZ ČR pověřilo odborné pracovníky ze Státního zdravotního ústavu o připomínkování. Na základě připomínek byla Závěrečná zpráva upravena a předána k publikaci.

Závěrečná zpráva byla na náklady MZ ČR publikována v plném znění jako příloha časopisu ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE:

BÍLKOVÁ FRÁNKOVÁ, H., KLOUDOVÁ, A., ZELENÁ, H., TOMÁŠKOVÁ, H., ŠEBÁKOVÁ, H., MARTINKOVÁ, I., MATLEROVÁ, Š., FRÁNOVÁ, D., Jílková, E., Král, V. a kol. Víceúčelový sérologický přehled (spalničky, příušnice, petruse, virová hepatitida B) SP 2013, ČR: Závěrečná zpráva, příloha č.1. ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE, SZÚ. 2014, roč. 23, s. 1-152.

Titulní strana publikace Autoři strana publikace Redakční informace

Odkazy:

 

Kontakt:
RNDr. Alena Kloudová
Vedoucí Centra klinických laboratoří
Tel.: 596 200 266
Mobil: 603 535 749
E-mail: alena.kloudova@zuova.cz, sp2013@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz