Národní referenční laboratoř pro urogenitální trichomonózu

Hlavní hygienik ustanovil NRL pro urogenitální trichomonózu v roce 1985 (HEM 370-21.10. 1985).

Laboratoř plní v současné době tyto úkoly:

  1. vypracovává a ověřuje nové laboratorní metody pro zkvalitňování a standardizaci diagnostiky Trichomonas vaginalis
  2. shromažďuje informace o výskytu trichomonózy v populaci
  3. stanovuje citlivost kmenů Trichomonas vaginalis na používané léky standardní metodikou
  4. shromažďuje a studuje poznatky světové vědy v oblasti urogenitální trichomonózy
  5. poskytuje konzultace v problematice trichomonózy
  6. na základě získaných výsledků připravuje metodické pokyny

Pro širokou odbornou veřejnost:

  1. připravuje vzorky pro externí hodnocení kvality „Mikroskopická diagnostika trichomonád“
  2. ověřuje kvalitu kultivačních půd připravovaných v diagnostických laboratořích.

Dokumenty

Kontaktní osobaMVDr. Romana Mašková - vedoucí NRL
Telefon 596 200 385
Adresa elektronické pošty romana.maskova@zuova.cz

Aktuality

Přehled testování COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
Přehled testování na přítomnost COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
16. 3. 2021

Očkování je cesta
Očkování je cesta
19. 3. 2021

Nabídka zaměstnání
Odborný pracovník v laboratorních metodách – biochemik a Lékař – mikrobiolog
22. 9. 2021

Srovnání účinnosti 7 antigenních testů určených pro samotestování na SARS-CoV-2 ze slin, ze stěru přední části nosu a z výtěru z nosohltanu.
PDF version of the article
30. 8. 2021

Nabídka zaměstnání
Zdravotní laborant - odd. molekulární biologie
10. 8. 2021

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8