Národní referenční laboratoř pro urogenitální trichomonózu

Hlavní hygienik ustanovil NRL pro urogenitální trichomonózu v roce 1985 (HEM 370-21.10. 1985).

Laboratoř plní v současné době tyto úkoly:

  • Provádí kultivační průkaz Trichomonas vaginalis z klinických materiálů
  • Příprava a udržování axenických kultur trichomonád
  • Příprava a vyhodnocování externího hodnocení kvality „Mikroskopická diagnostika trichomonád“ celostátního systému kontroly práce diagnostických laboratoří, které organizuje AP CEM SZÚ
  • Shromažďování a analýza informací o výskytu trichomonózy na území ČR na základě podkladů získaných z jednotlivých diagnostických laboratoří
  • Uchovávání preparátů jako studijního materiálu a jejich využívání pro výukové, příp. výzkumné účely
  • Konzultační činnost při diagnostice Trichomonas vaginalis, ověřování suspektních nálezů
  • Kontrola kvality kultivačních médií připravovaných v diagnostických laboratořích
  • Kontrola citlivosti kmenů Trichomonas vaginalis na používané léky standartní metodikou

Statistika

Kontaktní osoba

MVDr. Romana Mašková - vedoucí NRL
Telefon 596 200 385
Adresa elektronické pošty romana.maskova@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz