Odpady, kaly

 

  • komplexní analýzy odpadů a vodních výluhů
  • analýzy kalů z čistíren odpadních vod
  • testy ekotoxicity
  • kontaktní testy toxicity
  • zjišťování mutagenity výluhů odpadů s použitím testu reverzních mutací u bakterií (Amesův test)
  • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  • analýzy PCB v olejích z elektrických zařízení
  • identifikace azbestu ve stavebních materiálech
  • akreditované vzorkování

 

Ostrava
Mgr. Ivona Smolová, tel.: 596 200 126

Jihlava
Jan Hofman, tel.: 567 574 773, mobil: + 420 603 421 258

Objednat (nezávazně)

Služby
hygienických laboratoří
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz