Ovzduší - vnější, vnitřní, pracovní

 • měření široké škály látek ve vnějším ovzduší
 • monitoring průmyslových zón, měření vlivu dopravy, sanační monitoringy chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů
 • zjišťování mutagenity vzorku ovzduší ve vnitřním prostředí pobytových místností
 • měření metanu v půdním vzduchu, měření dynamiky výstupu metanu na povrch
 • stanovení prašnosti a chemických škodlivin v pracovním ovzduší
 • stanovení počtu respirabilních minerálních vláken (vč.azbestu) ve vnitřním a pracovním prostředí
 • identifikace azbestu v pracovním a vnitřním ovzduší a ve stavebních materiálech
 • stanovení distribuce a chemického složení jemných a ultrajemných částic (nanočástice)
 • měření pachů
 • analýza pylových zrn a spor plísní
 • akreditované vzorkování

 

Ostrava
Ing. Lucie Hellebrandová, tel.: 596 200 166
Mgr. Lenka Džuberová, tel.: 596 200 448

Olomouc
Ing. Renáta Valná, tel.: 605 298 451

Brno
Ing. David Marek, tel.: 543 423 344

Jihlava
Ing. Petr Mička, tel.: 567 574 761

Objednat (nezávazně)

Služby
hygienických laboratoří
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz