Analýzy Vody

Provádíme rozbory všech typů vod.

  • Pitná, balená a kojenecká voda
  • Odpadní a technologické vody
  • Voda ke koupání (bazénová voda)
  • Voda ze studny
  • Podzemní a povrchová voda
  • Destilovaná a ředící voda pro hemodialýzu
  • Vyšetření vod na legionely, včetně návrhů na technická opatření

V souladu s platnou legislativou nabízíme:

  • chemické, radiologické, mikrobiologické analýzy vod pitných, balených, kojeneckých, koupacích, podzemních, povrchových, odpadních, destilovaných,ředících vod pro hemodialýzu
  • Akreditované odběry
  • poradenské služby

Ostrava
Ing. Lenka Lazecká, tel.: 596 200 464, mobil: + 420 724 303 841

Olomouc
RNDr. Martin Halata, tel.: 585 719 309

Brno
Ing. Dagmar Pecáková, tel.: 543 423 361

Jihlava
Jan Hofman, tel.: 567 574 773, mobil: + 420 603 421 258

Objednat (nezávazně)

Služby
hygienických laboratoří
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz