Vody

  • chemické, radiologické, mikrobiologické analýzy vod pitných, balených, kojeneckých, koupacích, podzemních, povrchových, odpadních, destilovaných,ředících vod pro hemodialýzu
  • vyšetření vod na legionely, včetně návrhů na technická opatření
  • poradenské služby
  • akreditované vzorkování

Ostrava
Ing. Alena Hrabalova, tel.: 596 200 117

Olomouc
RNDr. Martin Halata, tel.: 585 719 309

Brno
Ing. Dagmar Pecáková, tel.: 543 423 361

Jihlava
Jan Hofman, tel.: 567 574 773, mobil: + 420 603 421 258

Služby
hygienických laboratoří
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8