PCR diagnostika - průkaz RNA HEV

Virus hepatitidy E (HEV) je řazen do čeledi Hepeviriae jako samostatný rod. Virus hepatitidy typu E je morfologicky charakterizován jako neobalená dvacetistěnná kapsida o průměru 27-34 nm. Genom se skládá z jednovláknité RNA o délce 7500bází, která kóduje 3 otevřené čtecí rámce.

Hepatitida E se objevuje především u mladých jedinců, v malé míře pak i u dětí. To může být způsobeno tím, že u dětí probíhá infekce subklinicky a na rozdíl od hepatitidy A nezanechává celoživotní imunitu. Hepatitida E je závažné onemocnění, které při fulminantním průběhu může končit i fatálně. Vysoká úmrtnost (20%) je markantní u těhotných žen. Není znám chronický průběh infekce.

Přenos HEV probíhá prostřednictvím fekálně-orální cesty, nejčastějším zdrojem infekce je kontaminovaná pitná voda. Inkubační doba po infikaci organismu je 15-60 dní. Typické klinické příznaky akutní hepatitidy E jsou jako u ostatních typů žloutenek. Největší riziko infekce virem hepatitidy E mají lidé cestující do endemických oblastí (střední Amerika, Afrika, Indie a jižní část bývalého Sovětského svazu).

Diagnostika je založena na detekci specifických IgG a IgM protilátek, u čerstvé infekce lze prokázat přítomnost virové RNA ve vzorcích krve či stolice PCR technikou.

Služby
klinických laboratoří
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz