Diagnostika mykobakterií - Pokyny k odběru vzorků z prostředí

Materiál pro vyšetření:voda, stěry, zemina

Odběrové soupravy (po telefonické objednávce dodá laboratoř): Sterilní skleněná láhev, tampony pro stěry, plastové kontejnery 30ml

Popis odběru:

Voda

Voda v množství 1l je odebírána do sterilní skleněné lahve se šroubovacím uzávěrem, nebo zábrusovou zátkou chráněnou před kontaminací hliníkovou fólií. Při odběru pitné vody, jak u centrálního tak u individuálního zásobování, se před vlastním odběrem nechá voda 3 - 5 min odtékat. V prostředí s častým výskytem mykobakterií v pitné nebo užitkové vodě je doporučeno vyšetřit vodu odtočenou i neodtočenou.

Vzorek povrchové či odpadní vody se nabírá 30 - 40 cm pod hladinou. Transport vzorku je nejvhodnější v transportní brašně, nebo boxu s izolací z polystyrénu s přídavkem chladících vložek. Odběry je vhodné provést ráno, před zahájením běžného provozu vodovodu (nebo sprchy). Doba mezi odběrem a zpracováním by neměla přesáhnout 24 hod.

Kromě vyšetření vzorků vody je doporučeno provést i stěry či seškraby z koncových částí výtokového potrubí (kohoutek, vnitřní část sprchové růžice).

Stěry

Stěry jsou prováděny vatovými tampony na chrommolybdenovém drátu (drát je upevněn v gumové zátce uzavírající skleněnou zkumavku). Stěr je prováděn šesti tampony, které je nutné před odběrem namočit do sterilní destilované vody. Stěr se provede postupně všemi tampony. Tampon je nutno po odběru ihned zasunout zpět do skleněné zkumavky. Seškrab je prováděn do sterilní nádobky sterilním skalpelem.

Zemina

Vzorky zeminy v množství 6 g se odebírá do sterilních skleněných či plastových nádobek.

Odběrové soupravy - skleněné lahve, vatové tampony (užívané k odběru laryngeáních výtěrů), plastové odběrové kontejnery (užívané k odběru sputa - DISPOLAB k.č. 1211 PP) jsou po předchozí telefonické domluvě připraveny pro klienty k vyzvednutí na laboratoří pro diagnostiku mykobakterií.

Ke každému vzorku je nutno přiložit řádně vyplněný průvodní list.

Skladování, uchovávání a zpracování vzorků:

V laboratoři se vzorky zpracovávají v den doručení, event. následující den (max. do 24 hod), do vlastního zpracování se vzorky uchovávají v chladničce. Včasné zpracování je zajištěno telefonickou domluvou, kdy je klient poučen v jakém intervalu a dni je možno vzorky do laboratoře doručit. Doručení vzorků přímo do laboratoře: pondělí – čtvrtek 7:00 - 14:30 po předběžné telefonické domluvě. Tel:. 596 200 220.

Mgr. Vít Ulmann - oddělení bakteriologie a mykologie - laboratoř pro diagnostiku mykobakterií
Telefon 596 200 220 (144)
Adresa elektronické pošty vit.ulmann@zuova.cz

Služby
klinických laboratoří
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz