Vyšetřování rizikových nákaz

Přehled možností laboratorní diagnostiky vysoce rizikových agens v ZÚ se sídlem v Ostravě

Agens Oddělení Jméno Telefon Materiálu
v trojitém obalu
Metody
Bacillus anthracis bakteriologie a mykologie Mgr. Tereza Prokopová 596 200 425 ANO kultivace, metabolické metody (BA3D),identifikace, konf. izolátu v NRL
Brucella sp. bakteriologie a mykologie
imunologie a alergologie
Mgr. Tereza Prokopová 596 200 425
596 200 221
724 043 771
kultivace - ANO
sérologie - NE
kultivace, metabolické metody (BA3D), identifikace + ATB, konf. izolátu v NRL, serologie aglutinací
Burkholderia mallei bakteriologie a mykologie Mgr. Tereza Prokopová 596 200 425 ANO kultivace, metabolické metody (BA3D), identifikace + ATB, konf. izolátu v NRL
Clostridium botulinum bakteriologie a mykologie Mgr. Tereza Prokopová 596 200 425 ANO kultivace, identifikace, průkaz genů pro botulotoxiny z izolovaného kmene metodou PCR
Clostridium difficile bakteriologie a mykologie Mgr. Tereza Prokopová 596 200 425 NE průkaz toxinů A,B a GDH imunoenzymaticky, kultivace, identifikace, stanovení citlivosti k ATB, průkaz genů pro toxiny A,B metodou PCR
Clostridium tetani bakteriologie a mykologie Mgr. Tereza Prokopová 596 200 425 ANO kultivace, identifikace
Coxiella burnetii virologie MUDr. H. Zelená, Ph.D. 596 200 310
606 738 322
NE EIA IgG, IgM, KFR
Cryptosporidium sp. parazitologie a lékařská zoologie RNDr. J. Doležílková 596 200 162
724 020 306
NE Mikroskopie - barvení dle Miláčka
Enterohemoragická E.coli bakteriologie a mykologie PhDr. Martina Kubaczková 596 200 356 NE kultivace, identifikace + ATB, serotypizace shigatoxinů metodou PCR, průkaz konf. izolátu v NRL
Francisella tularensis bakteriologie a mykologie
imunologie a alergologie
Mgr. Tereza Prokopová 596 200 425
596 200 221
724 043 771
kultivace - ANO
sérologie - NE
kultivace, metabolické metody (BA3D), identifikace + ATB, serologie aglutinací, konf. izolátu v NRL
Hantaviry virologie MUDr. H. Zelená, Ph.D. 596 200 310
606 738 322
NE EIA IgG, IgM, Immunoblot IgG, IgM - typizace HTNV, DOBV, PUUV, PCR+sekvenace 
Histoplasma capsulatum bakteriologie a mykologie RNDr. S. Dobiášová 596 200 239 ANO mikroskopie, kultivace, identifikace, konf. izolátu v NRL
Chikungunya virus virologie MUDr. H. Zelená, Ph.D. 596 200 310
606 738 322
NE IFA IgG, IgM, VNT, PCR + sekvenace
Chlamydia psittaci parazitologie a lékařská zoologie RNDr. J. Doležílková 596 200 162
724 020 306
NE IFA IgG, IgM, IgA, Immunoblot IgG, IgA
Chřipka-nová varianta A/H1N1 virologie
molekulární biologie
MUDr. H. Zelená, Ph.D.
Mgr. J. Mrázek
596 200 310
606 738 322
596 200 266
774 979 456
výtěr z nosohltanu - ANO
krev - NE
PCR, izolace, KFR-protilátky a průkaz antigenu na chřipku A - bez subtypizace
Japonská encefalitida v. virologie MUDr. H. Zelená, Ph.D. 596 200 310
606 738 322
NE IFA IgG, IgM, KFR, PCR + sekvenace
Mycobacterium sp. bakteriologie a mykologie Mgr. V. Ulmann 596 200 144 NE kultivace, metabolické metody (MGIT, MB/BacT, BIO FM), mikroskopie, citlivost k AT, mol.biol. metody (gen.sondy, NASBA, PCR)
Rickettsia prowazekii bakteriologie a mykologie     NE IF IgG, IgM
Salmonella Typhi  bakteriologie a mykologie PhDr. Martina Kubaczková 596 200 356 NE kultivace, metabolické metody (BA3D), identifikace + ATB, konf. izolátu v NRL
Stafylokokové toxiny bakteriologie a mykologie Mgr. T. Prokopová 596 200 425 NE průkaz toxinů RPLA
Vakcinie virus virologie MUDr. H. Zelená, Ph.D. 596 200 310
606 738 322
ANO jen transmisní elektronová mikroskopie (TEM), jinak se v ČR neprovádí
Variola virus virologie MUDr. H. Zelená, Ph.D. 596 200 310
606 738 322
ANO jen transmisní elektronová mikroskopie (TEM), jinak se v ČR neprovádí
Vibrio choleare bakteriologie a mykologie PhDr. Martina Kubaczková 596 200 356 NE kultivace, identifikace + ATB, konf. izolátu v NRL
Yersinia pestis bakteriologie a mykologie Mgr. Tereza Prokopová 596 200 425 ANO kultivace, metabolické metody (BA3D), identifikace + ATB, konf. izolátu v NRL

Výtěr z nosohltanu a nosu pro přímý průkaz viru (izolace viru nebo průkaz virové RNA metodou PCR)

 • Výtěr z nosohltanu se provede nejlépe ráno nalačno. Pacient by před tím neměl použít kloktadlo ani zubní pastu. Provádí se suchým sterilním dakronovým tamponem na tyčince-držátku z umělé hmoty.
 • Pacienta necháme před odběrem zakašlat. Energicky vytřeme, při současné rotaci tamponem, zadní stěnu nosohltanu a patrové oblouky tak, aby se zachytilo co nejvíce zejména buněčného materiálu. Tonzilám se při odběru na virologii vyhneme. Tampon s materiálem vložíme do zkumavky s vychlazeným virologickým odběrovým/transportním médiem. Plastové držátko - horní část tyčinky odlomíme o okraj zkumavky a vyhodíme. U téhož pacienta provedeme i výtěr nosní sliznice, tampon zalomíme do stejné odběrové zkumavky. Zkumavku s oběma tampony pečlivě uzavřeme zátkou.
 • Otevřeme druhou odběrovou zkumavku s médiem a provedeme stejným způsobem ještě jednou výtěr z nosohltanu a nosu. Oba tampony zalomíme do druhé zkumavky. Zkumavku pečlivě uzavřeme zátkou. Tím získáme od jednoho pacienta dvě zkumavky s výtěrem, z nichž každá obsahuje 2 tampony.
 • Do doby transportu uchováváme v chladničce při 2-8°C. Transport v nádobě s trojitým obalem s chladítkem nebo tajícím ledem (do igelitového sáčku vložíme několik kostek ledu, uzavřeme gumičkou a dáme do nádoby ke zkumavkám s výtěrem).
 • Je vhodné také pacientovi odebrat párové vzorky srážlivé krve na vyšetření protilátek proti respiračním virům – 1. vzorek v akutní fázi nákazy, 2. vzorek s odstupem 2-3 týdnů. Krev není nutno transportovat v nádobě s trojitým obalem – jedná se o běžný biologický materiál.

Virologické odběrové/transportní médium

Virologické odběrové/transportní médium

 • Zkumavky se zmrazeným virologickým odběrovým/transportním médiem a dakronové tampony na požádání vydá oddělení virologie, tel.: 596 200 316, 311.
 • Zkumavky s médiem uchovávat zmrazené. Při -20°C lze uchovávat až 1 rok. Před použitím se obsah zkumavky roztaví a lehce protřepe.
 • Vzorky uchovávat a transportovat při 2-8°C. Nezmrazovat!

Nádoba s trojitým obalem

Nádoba s trojitým obalem

 • Určena pro transport biologických vzorků pro diagnostiku vysoce rizikové nákazy.
 • Nádoby zašle na vyžádání oddělení virologie, tel.: 596 200 316.

Transport biologických vzorků určených pro diagnostiku vysoce rizikové nákazy

 • Vzorek uložit do nádoby s trojitým obalem, označenou POZOR! VYSOCE INFEKČNÍ MATERIÁL.
 • Transport do laboratoře do 24 hodin. Vzorky pro virologická, sérologická, mykologická, molekulárně genetická vyšetření, vzorky pro průkaz antigenů při 2-8°C – s chladítkem nebo tajícím ledem. Do igelitového sáčku vložíme několik kostek ledu, uzavřeme gumičkou a dáme do nádoby ke zkumavkám s výtěrem.
 • Vzorky na bakteriologické kultivační vyšetření transportujeme při pokojové teplotě s výjimkou moči, kterou transportujeme v chladu.
 • Řádně vyplněná žádanka musí být uložena MIMO bezpečně zabalený materiál! Do diagnózy uveďte podezření na vysoce rizikovou infekci (např. infekci pandemickým virem chřipky A/H1N1).
 • Zpracování vzorků v laboratořích ZÚ Ostrava na Oddělení molekulární biologie (596 200 241, 266), Oddělení virologie (596 200 316, 311), Oddělení bakteriologie a mykologie (596 200 425, 596 200 425), Oddělení parazitologie a lékařské zoologie (596 200 327, 596 200 162), Oddělení imunologie a alergologie (596 200 266, 596 200 224).

Vysoce riziková agens, jejichž diagnostika se neprovádí v ZÚ se sídlem v Ostravě

Agens Instituce provádějící diagnostiku mimo ZÚ Jméno Telefon Materiálu
v trojitém obalu
 
Ebola virus Smittskyddsinstitutet Stockholm, Švédsko dr. Andreas Brave + 46 703 912 631 ANO neprovádí se v ČR
Herpes virus simiae Erasmus MC Rotterdam, Dpt. of Virology, Nizozemsko dr. Martin Schutten + 31 104 634 363 ANO neprovádí se v ČR
Horečka Rift Valley v. Smittskyddsinstitutet Stockholm, Švédsko dr. Andreas Brave + 46 703 912 631 NE neprovádí se v ČR
Junin virus Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin Hamburg, Německo dr. J. Schmidt-Chanasit + 49 404 281 89 42 ANO neprovádí se v ČR
Krymsko-konžská hemoragická horečka v. Smittskyddsinstitutet Stockholm, Švédsko dr. Andreas Brave + 46 703 912 631 ANO neprovádí se v ČR
Lassa virus Smittskyddsinstitutet Stockholm, Švédsko dr. Andreas Brave + 46 703 912 631 ANO neprovádí se v ČR
Machupo virus Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin Hamburg, Německo dr. J. Schmidt-Chanasit + 49 404 281 89 42 ANO neprovádí se v ČR
Marburg virus Smittskyddsinstitutet Stockholm, Švédsko dr. Andreas Brave + 46 703 912 631 ANO neprovádí se v ČR
Nipah-Hendra virus Smittskyddsinstitutet Stockholm, Švédsko dr. Andreas Brave + 46 703 912 631 ANO neprovádí se v ČR
O´nyong nyong virus Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin Hamburg, Německo dr. J. Schmidt-Chanasit + 49 404 281 89 42 NE neprovádí se v ČR
Původce SARS NRL pro chřipku, SZÚ-CLČ-OML MUDr. M. Havlíčková 267 082 400 ANO provádí se v ČR
St. Louis encefalitida v. Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin Hamburg, Německo dr. J. Schmidt-Chanasit + 49 404 281 89 42 NE neprovádí se v ČR
Venezuelská koňská horečka v. Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin Hamburg, Německo dr. J. Schmidt-Chanasit + 49 404 281 89 42 NE neprovádí se v ČR

U pacientů s podezřením na vysoce rizikové nákazy např. mor (Yersinia pestis), pravé neštovice (Variola vera), vozhřivka (Burkholderia mallei), hemoragické horečky s vyjímkou Hantavirů provádíme ve spolupráci s FN Ostrava základní hematologická a biochemická vyšetření.
Nesrážlivá krev s EDTA: krevní obraz, laktát, hemoglobin
Nesrážlivá krev s citrátem sodným: PT (Quick), aPTT
Srážlivá krev: CRP, albumin, ALT, AST, urea, celkový bilirubin, kreatinin

Služby
klinických laboratoří
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz