Stanovení shiga toxinů u kmenů Escherichia coli

Escherichia coli je součástí běžné střevní flóry zdravých lidí. Může být ale také příčinou vážných mimostřevních i střevních infekcí. Patří mezi nejčastější původce močových infekcí, může vyvolávat respirační infekce, infekce ran, sepse aj.

V případě, že je kmen E. coli vybaven příslušnými faktory virulence, může vyvolat závažné střevní infekce. Nejvýznamnějšími z těchto kmenů jsou tzv. shigatoxigenní kmeny E. coli (SHEC). Nejdůležitějšími faktory virulence shigatoxigenních kmenů jsou shiga toxiny 1 a 2 kódované geny Stx 1 a Stx 2. Shigatoxigenní kmeny E. coli mohou vyvolat hemoragickou kolitidu - označují se pak jako enterohemoragické E. coli (EHEC), které jsou podskupinou SHEC. Hemoragická kolitida se může rozvinout v hemolyticko-uremický syndrom (HUS) – závažné systémové onemocnění, které může končit chronickým selháním ledvin, v nejhorších případech i úmrtím. Onemocnění se nejčastěji vyskytuje u dětí do 5 let. Nejčastější sérotypy shigatoxigenních kmenů jsou O157, O26, O111, O103 a O145.

Ve spolupráci s Oddělením molekulární biologie jsou v laboratoři bakteriologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě nově stanovovány geny pro shiga toxiny 1 a 2 u sérotypů E. coli O157, O26, O111, O103 a O145. Přítomnost genů je prokazována metodou real-time PCR. Rutinně jsou na přítomnost genů Stx 1 a Stx 2 testovány všechny kmeny E. coli uvedených sérotypů izolované ze stolice dětí do dvou let věku. V případě speciálního požadavku nebo při podezření na hemoragickou kolitidu, resp. HUS, je možno spektrum rozšířit o další kmeny. Výsledek průkazu genů je znám nejpozději druhý den po izolaci kmene.

Geny pro produkci shiga toxinů lze stanovit také přímo ze stolice pacienta. Toto vyšetření provádí Národní referenční laboratoř (NRL) pro E. coli a shigely při Státním zdravotním ústavu v Praze. Laboratoř bakteriologie ZÚ Ostrava je schopna transport takového vzorku do NRL zajistit.

Informaci o podezření na infekci vyvolanou shigatoxigenními E. coli nebo přímo požadavek na vyšetření přítomnosti genů pro shiga toxiny uvádějte, prosím, na žádance!

Kontakty:
Laboratoř střevních infekcí: 596 200 356
Mgr. Tereza Prokopová – odborný garant laboratoře bakteriologie Ostrava: 596 200 425

Služby
klinických laboratoří
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz