Průkaz Legionella pneumophila v klinickém materiálu

Vzhledem k narůstajícímu počtu případů s diagnózou atypická pneumonie či pneumonie nejasné etiologie bychom Vás chtěli upozornit na možnosti laboratorního průkazu Legionella pneumophila v klinickém materiálu nabízené laboratořemi CKL ZÚ Ostrava.

S onemocněním člověka je dosud spojeno jen 15 druhů legionel, nejvíce infekcí bylo dosud způsobeno jen jednou z mnoha sérologických skupin, Legionella pneumophila sérotyp 1. Tento sérotyp je také nejčastěji izolován ve vodách v severomoravském kraji.

Proto je důležité na tohoto původce myslet v diagnostice, odebrat kvalitní vzorek a vybrat správný typ vyšetření.

Patogeneze:

Legionelová infekce se rozvíjí po inhalaci aerosolu. Onemocnění se vyskytuje ve dvou formách:

 • Legionářská nemoc (legionelóza) – je přítomná pneumonie
 • Pontiacká horečka – chřipkové onemocnění bez pneumonie

Legionelóza se může vyskytovat jako nozokomiální nákaza, zvláště je nutné na ni myslet u pacientů s transplantovanou ledvinou nebo u pacientů s insuficiencí ledvin (legionely mají afinitu k ledvinám), u pacientů imunosuprimovaných a u pacientů po radioterapii.
Legionelóza se nejčastěji vyskytuje ve starší věkové populaci.

Legionelóza se může vyskytnou i jako komunitní onemocnění u imunosuprimovaných pacientů, lidí pracujících např. ve vodárenském průmyslu aj.

Klinické příznaky:

 • Horečka
 • Bolest hlavy
 • Suchý kašel
 • Zvracení
 • Průjem (u 40 % pacientů)
 • Selhání jater a ledvin
 • Kožní projevy
 • Infekce ran, abscesy

Laboratorní nálezy:

 • Zvýšení kreatinkinázy
 • Hyponatrémie
 • Zvýšené jaterní enzymy

Upozornění:

Mezi nejčastější metody průkazu legionel řadíme průkaz antigenu v moči a protilátek v séru. K těmto metodám by měla být vždy indikována metoda kultivace, která je důležitá jak pro epidemiologii, tak pro zmapování výskytu legionel v ČR a celé Evropě. Proto prosíme, zasílejte k výše uvedeným typům vyšetření rovněž materiál ke kultivaci.

Služby
klinických laboratoří
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz