Manuál pro odběr a transport biologického materiálu v souvislosti s výskytem nového viru chřipky A (H1N1)

CKL ZÚ v Ostravě je personálně i technicky vybaveno pro příjem a zpracování rizikového materiálu z oblasti Morava. Je zde prováděna primární manipulace se vzorky a přípravné postupy k dalším analýzám jako jsou izolační pokusy, sérologická, molekulárně biologická a další stanovení, včetně základní biochemie a hematologie ve spolupráci s oddělením biochemie a hematologie FN v Ostravě.

Ve spolupráci s NRL pro chřipku byla do rutinní praxe laboratoří ZÚ Ostrava zavedena detekce RNA Influenza A (H1N1) metodou reverzně transkripční real-time PCR dle protokolu CDC.

ZÚ se sídlem v Ostravě je diagnostickou laboratoří pro celou Moravu. Diagnostiku pro Čechy provádí NRL pro chřipku. NRL bude rovněž provádět konfirmace event. pozitivních nálezů metodou sekvenace.

Na tel. č. 596 200 111 je seznam pracovníků vykonávajících službu v mimopracovní hodiny (17,00 – 22,00). V případě urgentního materiálu prosím zavolejte požadavek. V tomto případě odvoz vzorků do laboratoří ZÚ zajišťuje příslušná nemocnice.

10.06.2009 Mgr. Hana Bílková Fránková,vedoucí CKL

PŘÍLOHY:

  1. princip detekce RNA Influenza A (H1N1)
  2. vzor průvodního listu - žádanka
Služby
klinických laboratoří
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz